Âm trần cassette Nagakawa 18.000 BTU 2 chiều

Âm trần cassette Nagakawa 18.000 BTU 2 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần cassette Nagakawa 18.000 BTU 2 chiều NT-A1836S STT Thông số kỹ thuật   Đơn vị  NT-C(A)1836S  1 Năng suất Làm lạnh Btu/h 18,000       Sưởi ấm Btu/h 19,000 2 Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh W 1,785     Sưởi ấm W 1.720 3 Dòng điện làm việc Làm lạnh A…

Âm trần cassette Nagakawa 50.000 BTU 2 chiều

Âm trần cassette Nagakawa 50.000 BTU 2 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần cassette Nagakawa 50.000 BTU 2 chiều NT-A5036S STT Thông số kỹ thuật   Đơn vị  NT-C(A)5036S  1 Năng suất Làm lạnh Btu/h 50,000       Sưởi ấm Btu/h 52,000 2 Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh W 5,013     Sưởi ấm W 4,503 3 Dòng điện làm việc Làm lạnh A…

Âm trần cassette Nagakawa 50.000 BTU 1 chiều

Âm trần cassette Nagakawa 50.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần cassette Nagakawa 50.000 BTU 1 chiều NT-C5036S STT Thông số kỹ thuật   Đơn vị  NT-C(A)5036S  1 Năng suất Làm lạnh Btu/h 50,000       Sưởi ấm Btu/h 52,000 2 Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh W 5,013     Sưởi ấm W 4,503 3 Dòng điện làm việc Làm lạnh A…

Âm trần cassette Nagakawa 36.000 BTU 2 chiều

Âm trần cassette Nagakawa 36.000 BTU 2 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần cassette Nagakawa 36.000 BTU 2 chiều NT-A3636S STT Thông số kỹ thuật   Đơn vị  NT-C(A)3636S  1 Năng suất Làm lạnh Btu/h 36,000       Sưởi ấm Btu/h 38,000 2 Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh W 3,680     Sưởi ấm W 3,514 3 Dòng điện làm việc Làm lạnh A…

Âm trần cassette Nagakawa 36.000 BTU 1 chiều

Âm trần cassette Nagakawa 36.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần cassette Nagakawa 36.000 BTU 1 chiều NT-C3636S STT Thông số kỹ thuật   Đơn vị  NT-C(A)3636S  1 Năng suất Làm lạnh Btu/h 36,000       Sưởi ấm Btu/h 38,000 2 Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh W 3,680     Sưởi ấm W 3,514 3 Dòng điện làm việc Làm lạnh A…

Âm trần cassette Nagakawa 28.000 BTU 2 chiều

Âm trần cassette Nagakawa 28.000 BTU 2 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần cassette Nagakawa 28.000 BTU 2 chiều NT-A2836S STT Thông số kỹ thuật   Đơn vị  NT-C(A)2836S  1 Năng suất Làm lạnh Btu/h 28,000       Sưởi ấm Btu/h 29,000 2 Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh W 2,735     Sưởi ấm W 2,660 3 Dòng điện làm việc Làm lạnh A…

Âm trần cassette Nagakawa 28.000 BTU 1 chiều

Âm trần cassette Nagakawa 28.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần cassette Nagakawa 28.000 BTU 1 chiều NT-C2836S STT Thông số kỹ thuật   Đơn vị  NT-C(A)2836S  1 Năng suất Làm lạnh Btu/h 28,000       Sưởi ấm Btu/h 29,000 2 Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh W 2,735     Sưởi ấm W 2,660 3 Dòng điện làm việc Làm lạnh…

Âm trần cassette Nagakawa 18.000 BTU 1 chiều

Âm trần cassette Nagakawa 18.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần cassette Nagakawa 18.000 BTU 1 chiều NT-C1836S STT Thông số kỹ thuật   Đơn vị  NT-C(A)1836S  1 Năng suất Làm lạnh Btu/h 18,000       Sưởi ấm Btu/h 19,000 2 Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh W 1,785     Sưởi ấm W 1.720 3 Dòng điện làm việc Làm lạnh…

Tủ đứng Nagakawa 28.000 BTU 1 chiều NP-C28DL

Tủ đứng Nagakawa 28.000 BTU 1 chiều NP-C28DL

Thông số kỹ thuật điều hòa tủ đứng Nagakawa 28.000 BTU 1 chiều NP-C28DL STT Thông số kỹ thuật   Đơn vị   NP-A28DL   1 Năng suất Làm lạnh Btu/h 28,000       Sưởi ấm Btu/h   2 Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh W 2,550     Sưởi ấm W   3 Dòng điện làm việc Làm lạnh A 11.0…

Tủ đứng Nagakawa 50.000 BTU 1 chiều NP-C50DH

Tủ đứng Nagakawa 50.000 BTU 1 chiều NP-C50DH

Thông số kỹ thuật điều hòa tủ đứng Nagakawa 50.000 BTU 1 chiều NP-C50DL  STT Thông số kỹ thuật   Đơn vị   NP-C50DH 1 Năng suất Làm lạnh Btu/h 50,000       Sưởi ấm Btu/h   2 Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh W 4.500     Sưởi ấm W   3 Dòng điện làm việc Làm lạnh A 8.0…

Tủ đứng Nagakawa 50.000 BTU 2 chiều NP-A50DL 

Tủ đứng Nagakawa 50.000 BTU 2 chiều NP-A50DL 

Thông số kỹ thuật điều hòa tủ đứng Nagakawa 50.000 BTU 2 chiều NP-A50DL  STT Thông số kỹ thuật   Đơn vị   NP-C(A)50DL  1 Năng suất Làm lạnh Btu/h 50,000       Sưởi ấm Btu/h 51,000 2 Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh W 4.900     Sưởi ấm W 4.600 3 Dòng điện làm việc Làm lạnh A 7.6…

Tủ đứng Nagakawa 100.000 BTU 2 chiều NP-A100DL 

Tủ đứng Nagakawa 100.000 BTU 2 chiều NP-A100DL 

Thông số kỹ thuật điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000 BTU 2 chiều NP-A100DL  STT Thông số kỹ thuật   Đơn vị   NP-C(A)100DL  1 Năng suất Làm lạnh Btu/h 100,000       Sưởi ấm Btu/h 110,000 2 Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh W 10.160     Sưởi ấm W 10.080 3 Dòng điện làm việc Làm lạnh A 16.2…

Tủ đứng Nagakawa 28.000 BTU 2 chiều NP-A28DL 

Tủ đứng Nagakawa 28.000 BTU 2 chiều NP-A28DL 

Thông số kỹ thuật điều hòa tủ đứng Nagakawa 28.000 BTU 2 chiều NP-A28DL  STT Thông số kỹ thuật   Đơn vị   NP-A28DL   1 Năng suất Làm lạnh Btu/h 28,000       Sưởi ấm Btu/h 29,000 2 Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh W 2,690     Sưởi ấm W 2,540 3 Dòng điện làm việc Làm lạnh A 11.2…

Tủ đứng Nagakawa 100.000 BTU 1 chiều NP-C100DL 

Tủ đứng Nagakawa 100.000 BTU 1 chiều NP-C100DL 

Thông số kỹ thuật điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000 BTU 1 chiều NP-C100DL  STT Thông số kỹ thuật   Đơn vị   NP-C(A)100DL  1 Năng suất Làm lạnh Btu/h 100,000       Sưởi ấm Btu/h 110,000 2 Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh W 10.160     Sưởi ấm W 10.080 3 Dòng điện làm việc Làm lạnh A 16.2…

Tủ đứng Nagakawa 50.000 BTU 1 chiều NP-C50DL 

Tủ đứng Nagakawa 50.000 BTU 1 chiều NP-C50DL 

Thông số kỹ thuật điều hòa tủ đứng Nagakawa 50.000 BTU 1 chiều NP-C50DL  STT Thông số kỹ thuật Đơn vị   NP-C(A)50DL  1 Năng suất Làm lạnh Btu/h 50,000 Sưởi ấm Btu/h 51,000 2 Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh W 4.900 Sưởi ấm W 4.600 3 Dòng điện làm việc Làm lạnh A 7.6 Sưởi ấm A 7.2 4 Dải…

Điều hòa Nagakawa 24.000 BTU 2 chiều

Điều hòa Nagakawa 24.000 BTU 2 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Nagakawa 24.000 BTU 2 chiều NS-A24TL STT Thông số kỹ thuật   Đơn vị NS-A24TL 1 Năng suất Làm lạnh Btu/h 24.000       Sưởi ấm Btu/h 24.500 2 Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh W 2.550     Sưởi ấm W 2.395 3 Dòng điện làm việc Làm lạnh A 11.9  …

Điều hòa Nagakawa 18.000 BTU 2 chiều

Điều hòa Nagakawa 18.000 BTU 2 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Nagakawa 18.000 BTU 2 chiều NS-A18TL STT Thông số kỹ thuật   Đơn vị NS-A18TL 1 Năng suất Làm lạnh Btu/h 18.000       Sưởi ấm Btu/h 18.500 2 Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh W 1.775     Sưởi ấm W 1.620 3 Dòng điện làm việc Làm lạnh A 8.3  …

Điều hòa Nagakawa 24.000 BTU 1 chiều

Điều hòa Nagakawa 24.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Nagakawa 24.000 BTU 1 chiều NS-C24TL STT Thông số kỹ thuật   Đơn vị NS-C24TL 1 Năng suất Làm lạnh Btu/h 24.000       Sưởi ấm Btu/h   2 Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh W 2.520     Sưởi ấm W   3 Dòng điện làm việc Làm lạnh A 11.8…

Điều hòa Nagakawa 18.000 BTU 1 chiều

Điều hòa Nagakawa 18.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Nagakawa 18.000 BTU 1 chiều NS-C18TL STT Thông số kỹ thuật   Đơn vị NS-C18TL 1 Năng suất Làm lạnh Btu/h 18.000       Sưởi ấm Btu/h   2 Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh W 1.680     Sưởi ấm W   3 Dòng điện làm việc Làm lạnh A 7.9…

Điều hòa Nagakawa 12.000 BTU 2 chiều

Điều hòa Nagakawa 12.000 BTU 2 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Nagakawa 12.000 BTU 2 chiều NS-A12TL STT Thông số kỹ thuật   Đơn vị NS-A12TL 1 Năng suất Làm lạnh Btu/h 12.000       Sưởi ấm Btu/h 12.500 2 Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh W 1.195     Sưởi ấm W 1.215 3 Dòng điện làm việc Làm lạnh A 5.6  …

  • 1
  •  
  • 2
  •  
  •  

Liên hệ

[email protected] - 083.212.2222
Chúng tôi luôn sẵn sàng để tư vấn & giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

083.212.2222
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon