Hủy
Báo Giá Nhân Công Vật  Tư Lắp Đặt
Máy Thương Mại
Loại SL  Xuất
xứ /BH 
 Đơn giá  Giá bán (VNĐ)
Lắp đặt dòng máy 18.000 BTU thương mại
Nhân công lắp đặt tủ đứng 1                   500,000                         500,000
Nhân công lắp đặt âm trần 1                   800,000                         800,000
Ống dẫn Gas thương hiệu ALIANG độ dày 0,61 mm 1  China/Việt Nam                  170,000                         170,000
Bảo ôn Superllon hoặc MFLEX dày 19 mm 1  Việt nam
 
                  55,000                           55,000
Băng cuốn Simili cách nhiệt  1  Việt nam
 
                  10,000                           10,000
Dây điện Trần Phú 2 x0,75 mm  1  Việt nam
 
                  10,000                           10,000
Dây điện Trần Phú 2 x2,5 mm  1  Việt nam
 
                  25,000                           25,000
Ống ruột gà thoát nước thải 1  Việt nam
 
                  12,000                           12,000
Ống nhựa tiền phong thoát nước thải 1  Việt nam
 
                  21,000                           21,000
Giá đỡ cục nóng điều hòa loại chống lực 1  Việt nam
 
                100,000                         100,000
Bộ phụ kiện ốc vít nở  1  Việt nam
 
                  90,000                           90,000
Bộ tiren treo dàn lạnh catsette hoặc áp trần 1  Việt nam
 
                150,000                         150,000
Lắp đặt dòng máy 21.000 BTU - 28.000 BTU thương mại
Nhân công lắp đặt tủ đứng 1                   500,000                         500,000
Nhân công lắp đặt âm trần 1                   800,000                         800,000
Ống dẫn Gas thương hiệu ALIANG độ dày 0,71 mm 1  China/Việt Nam                  190,000                         190,000
Bảo ôn Superllon hoặc MFLEX dày 19 mm 1  Việt nam
 
                  75,000                           75,000
Băng cuốn Simili cách nhiệt  1  Việt nam
 
                  10,000                           10,000
Dây điện Trần Phú 2 x0,75 mm  1  Việt nam
 
                  10,000                           10,000
Dây điện Trần Phú 2 x4 mm  1  Việt nam
 
                  32,000                           32,000
Ống ruột gà thoát nước thải 1  Việt nam
 
                  12,000                           12,000
Ống nhựa tiền phong thoát nước thải 1  Việt nam
 
                  21,000                           21,000
Giá đỡ cục nóng điều hòa loại chống lực 1  Việt nam
 
                100,000                         100,000
Bộ phụ kiện ốc vít nở  1  Việt nam
 
                  90,000                           90,000
Bộ tiren treo dàn lạnh catsette hoặc áp trần 1  Việt nam
 
                150,000                         150,000
Lắp đặt dòng máy 36.000 BTU - 60.000 BTU thương mại
Nhân công lắp đặt tủ đứng 1                   650,000                         650,000
Nhân công lắp đặt âm trần 1                 1,000,000                      1,000,000
Ống dẫn Gas thương hiệu ALIANG độ dày 0,71 mm 1  China                  300,000                         300,000
Bảo ôn Superllon hoặc MFLEX dày 19 mm 1  Việt nam
 
                  75,000                           75,000
Băng cuốn Simili cách nhiệt  1  Việt nam
 
                  10,000                           10,000
Dây điện Trần Phú 2 x0,75 mm  1  Việt nam
 
                  10,000                           10,000
Dây điện Trần Phú 2 x4 mm  1  Việt nam
 
                  32,000                           32,000
Ống ruột gà thoát nước thải 1  Việt nam
 
                  12,000                           12,000
Ống nhựa tiền phong thoát nước thải 1  Việt nam
 
                  21,000                           21,000
Giá đỡ cục nóng điều hòa gia công 1  Việt nam
 
                500,000                         500,000
Bộ phụ kiện ốc vít nở  1  Việt nam
 
                150,000                         150,000
Bộ tiren treo dàn lạnh catsette hoặc áp trần 1  Việt nam
 
                150,000                         150,000
Lắp đặt dòng máy trên 60.000 BTU và điều hòa hệ packet , hệ vrv , hệ multi
Thỏa thuận tùy từng thương hiệu máy . Do các máy khác thương hiệu có các tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau 
Note : Tất cả vật tư được bảo hành trong vòng 12 tháng .
Báo giá có hiệu lực kể từ ngày 23/10/2019  .        
Đối với đơn hàng thi công dài ngày, quý khách vui lòng thanh toán tiền máy trước khi bàn giao hàng.
MST : 0106152806        
Điện thoại: 0985 333 663 0917 228828 - 08321 22222      
      Đại diện Công ty

Chọn điều hòa