Âm trần cassette Fujiaire  48.000 BTU 1 chiều

Âm trần cassette Fujiaire  48.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Âm trần cassette Fujiaire  48.000 BTU 1 chiều FT50C9C-2A3N/FL50C9-2E3B

Âm trần cassette Fujiaire  36.000 BTU 1 chiều

Âm trần cassette Fujiaire  36.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Âm trần cassette Fujiaire  36.000 BTU 1 chiều FT40C9C-2A3N/FL40C9-2E3B

Âm trần cassette Fujiaire  30.000 BTU 1 chiều

Âm trần cassette Fujiaire  30.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Âm trần cassette Fujiaire  30.000 BTU 1 chiều FT30C9C-2A3N/FL30C9-2A3B

Âm trần cassette Fujiaire  18.000 BTU 1 chiều

Âm trần cassette Fujiaire 18.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Âm trần cassette Fujiaire  18.000 BTU 1 chiều FT20C9C-2A1N/FL20C9-2A1N

Tủ đứng Fujiaire 48.000 BTU 1 chiều

Tủ đứng Fujiaire 48.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa tủ đứng Fujiaire 48.000 BTU 1 chiều FF50CBF-2A1N/FL50CBF-2E1N

Tủ đứng Fujiaire 24.000 BTU 1 chiều

Tủ đứng Fujiaire 24.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa tủ đứng Fujiaire 24.000 BTU 1 chiều FF24CBF-2A1N/FL24CBF-2A1N

Điều hòa Fujiaire inverter 9.000 BTU 2 chiều

Điều hòa Fujiaire inverter 9.000 BTU 2 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Fujiaire Inverter 9.000 BTU 1 chiều FW10R9E‐2A1V / FL10R9E‐2A1B 

Điều hòa Fujiaire inverter 9.000 BTU 1 chiều

Điều hòa Fujiaire inverter 9.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Fujiaire Inverter 9.000 BTU 1 chiều FW10V9E-2A1N/FL10V9E-2A1B

Điều hòa Fujiaire inverter 12.000 BTU 1 chiều

Điều hòa Fujiaire inverter 12.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Fujiaire Inverter 12.000 BTU 1 chiều FW15V9E-2A1N/FL15V9E-2A1B

Điều hòa Fujiaire inverter 12.000 BTU 2 chiều

Điều hòa Fujiaire inverter 12.000 BTU 2 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Fujiaire Inverter 12.000 BTU 2 chiều FW15R9E‐2A1V / FL15R9E‐2A1B

Điều hòa Fujiaire inverter 18.000 BTU 1 chiều

Điều hòa Fujiaire inverter 18.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Fujiaire Inverter 18.000 BTU 2 chiều FW20V9E-2A1N/FL20V9E-2A1B

Điều hòa Fujiaire inverter 18.000 BTU 2 chiều

Điều hòa Fujiaire inverter 18.000 BTU 2 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Fujiaire Inverter 18.000 BTU 2 chiều FW20R9E‐2A1V / FL20R9E‐2A1B   

Điều hòa Fujiaire inverter 24.000 BTU 2 chiều

Điều hòa Fujiaire inverter 24.000 BTU 2 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Fujiaire Inverter 24.000 BTU 2 chiều FW25R9E‐2A1V / FL25R9E‐2A1B   

Điều hòa Fujiaire inverter 24.000 BTU 1 chiều

Điều hòa Fujiaire inverter 24.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Fujiaire Inverter 24.000 BTU 1 chiều FW25V9E-2A1N/FL25V9E-2A1B  

Điều hòa Fujiaire dòng cao cấp 9.000 BTU 1 chiều

Điều hòa Fujiaire dòng cao cấp 9.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Fujiaire dòng cao cấp 9.000 BTU 1 chiều FW10C9l-2A1N/FL10C9l-2A1B  

Điều hòa Fujiaire dòng cao cấp 24.000 BTU 2 chiều

Điều hòa Fujiaire dòng cao cấp 24.000 BTU 2 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Fujiaire dòng cao cấp 24.000 BTU 2 chiều FW25H9l-2A1N/FL25H9l-2A1B

Điều hòa Fujiaire dòng cao cấp 24.000 BTU 1 chiều

Điều hòa Fujiaire dòng cao cấp 24.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Fujiaire dòng cao cấp 24.000 BTU 1 chiều FW25C9l-2A1N/FL25C9l-2A1B

Điều hòa Fujiaire dòng cao cấp 18.000 BTU 2 chiều

Điều hòa Fujiaire dòng cao cấp 18.000 BTU 2 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Fujiaire dòng cao cấp 18.000 BTU 2 chiều FW20H9l-2A1N/FL20H9l-2A1B

Điều hòa Fujiaire dòng cao cấp 18.000 BTU 1 chiều

Điều hòa Fujiaire dòng cao cấp 18.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Fujiaire dòng cao cấp 18.000 BTU 1 chiều FW20C9l-2A1N/FL20C9l-2A1B

Điều hòa Fujiaire dòng cao cấp 12.000 BTU 2 chiều

Điều hòa Fujiaire dòng cao cấp 12.000 BTU 2 chiều

Thông số kỹ thuật điều hòa Fujiaire dòng cao cấp 12.000 BTU 2 chiều FW15H9l-2A1N/FL15H9l-2A1B

  • 1
  •  
  • 2
  •  
  •  

Liên hệ

[email protected] - 083.212.2222
Chúng tôi luôn sẵn sàng để tư vấn & giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

083.212.2222
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon