Điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 28.000 BTU 2 chiều

Điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 28.000 BTU 2 chiều

Thông số kỹ thuật điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 28.000 BTU 1 chiều APS/APO-280/GOLD THÔNG SỐ KỸ THUẬT Điện áp/tấn số/pha : 220-240/50/1 Công suất làm lạnh (Btu/h) : 9215 Điện năng tiêu thụ nhỏ nhất - lớn nhất (W) : 830 (220 - 1040) Dòng điện (A) : 3.7 Hiệu suất năng lượng CSPF : 4.78 Khử ẩm (L/h) : 0.9 Lưu…

Điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 24.000 BTU 2 chiều

Điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 24.000 BTU 2 chiều

Thông số kỹ thuật điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 24.000 BTU 1 chiều APS/APO-240/GOLD THÔNG SỐ KỸ THUẬT Điện áp/tấn số/pha: : 220-240/50/1 Công suất làm lạnh (Btu/h) : 24000 Điện năng tiêu thụ nhỏ nhất - lớn nhất (W) : 2150 (420 - 2450) Dòng điện (A) : 9.7 Hiệu suất năng lượng CSPF : 4.21 Khử ẩm (L/h) : 2.4 Lưu…

Điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 18.000 BTU 2 chiều

Điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 18.000 BTU 2 chiều

Thông số kỹ thuật điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 18.000 BTU 1 chiều APS/APO-180/GOLD THÔNG SỐ KỸ THUẬT Điện áp/tấn số/pha: : 220-240/50/1 Công suất làm lạnh (Btu/h) : 18000 Điện năng tiêu thụ nhỏ nhất - lớn nhất (W) : 1800 (500 - 1950) Dòng điện (A) : 8.1 Hiệu suất năng lượng CSPF : 4.57 Khử ẩm (L/h) : 1.8 Lưu…

Điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 12.000 BTU 2 chiều

Điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 12.000 BTU 2 chiều

Thông số kỹ thuật điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 12.000 BTU 1 chiều APS/APO-120/GOLD THÔNG SỐ KỸ THUẬT Điện áp/tấn số/pha: : 220-240/50/1 Công suất làm lạnh (Btu/h) : 12014 Điện năng tiêu thụ nhỏ nhất - lớn nhất (W) : 1320 (230 - 1350) Dòng điện (A) : 6.1 Hiệu suất năng lượng CSPF : 4.62 Khử ẩm (L/h) : 1.2 Lưu…

Điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 9.000 BTU 2 chiều

Điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 9.000 BTU 2 chiều

Thông số kỹ thuật điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 9.000 BTU 1 chiều APS/APO-092/GOLD THÔNG SỐ KỸ THUẬT Điện áp/tấn số/pha: : 220-240/50/1 Công suất làm lạnh (Btu/h) : 9215 Điện năng tiêu thụ nhỏ nhất - lớn nhất (W) : 830 (220 - 1040) Dòng điện (A) : 3.7 Hiệu suất năng lượng CSPF : 4.78 Khử ẩm (L/h) : 0.9 Lưu…

Điều hòa sumikura treo tường dòng Morandi công suất 28000 Btu 1 chiều.

Điều hòa sumikura treo tường dòng Morandi công suất 28000 Btu 1 chiều.

Thông số kỹ thuật điều hoà Sumikura 28.000 BTU 1 chiều APS/APO-280/MORANDI   Điện áp/tấn số/pha: : 220-240/50/1 Công suất làm lạnh (Btu/h) : 28000 Điện năng tiêu thụ nhỏ nhất - lớn nhất (W) : 2620 Dòng điện (A) : 12.8 Hiệu suất năng lượng EER (W/W) : 2.8 Khử ẩm (L/h) : 2.4 Lưu lượng gió khối trong (mét khối/h) :…

Điều hòa sumikura treo tường dòng Morandi công suất 24000 Btu 1 chiều.

Điều hòa sumikura treo tường dòng Morandi công suất 24000 Btu 1 chiều.

Thông số kỹ thuật điều hoà Sumikura 24.000 BTU 1 chiều APS/APO-240/MORANDI   Điện áp/tấn số/pha: : 220-240/50/1 Công suất làm lạnh (Btu/h) : 24000 Điện năng tiêu thụ nhỏ nhất - lớn nhất (W) : 2512 Dòng điện (A) : 11.6 Hiệu suất năng lượng EER (W/W) : 2.8 Khử ẩm (L/h) : 2.2 Lưu lượng gió khối trong (mét khối/h) :…

Điều hòa sumikura treo tường dòng Morandi công suất 18000 Btu 1 chiều.

Điều hòa sumikura treo tường dòng Morandi công suất 18000 Btu 1 chiều.

Thông số kỹ thuật điều hoà Sumikura 18.000 BTU 1 chiều APS/APO-180/MORANDI   Điện áp/tấn số/pha: : 220-240/50/1 Công suất làm lạnh (Btu/h) : 18000 Điện năng tiêu thụ nhỏ nhất - lớn nhất (W) : 1724 Dòng điện (A) : 7.8 Hiệu suất năng lượng EER (W/W) : 3.06 Khử ẩm (L/h) : 1.8 Lưu lượng gió khối trong (mét khối/h) :…

Điều hòa sumikura treo tường dòng Morandi công suất 12000 Btu 1 chiều.

Điều hòa sumikura treo tường dòng Morandi công suất 12000 Btu 1 chiều.

Thông số kỹ thuật điều hoà Sumikura 12.000 BTU 1 chiều APS/APO-120/MORANDI   Điện áp/tấn số/pha: : 220-240/50/1 Công suất làm lạnh (Btu/h) : 12000 Điện năng tiêu thụ nhỏ nhất - lớn nhất (W) : 1168 Dòng điện (A) : 5.3 Hiệu suất năng lượng EER (W/W) : 3.01 Khử ẩm (L/h) : 1.2 Lưu lượng gió khối trong (mét khối/h) :…

Điều hòa sumikura treo tường dòng Morandi công suất 9000 Btu 1 chiều.

Điều hòa sumikura treo tường dòng Morandi công suất 9000 Btu 1 chiều.

Thông số kỹ thuật điều hoà Sumikura 9.000 BTU 1 chiều APS/APO-092/MORANDI   Điện áp/tấn số/pha: : 220-240/50/1 Công suất làm lạnh (Btu/h) : 9000 Điện năng tiêu thụ nhỏ nhất - lớn nhất (W) : 894 Dòng điện (A) : 4.1 Hiệu suất năng lượng EER (W/W) : 2.95 Khử ẩm (L/h) : 1 Lưu lượng gió khối trong (mét khối/h) :…

Điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 28.000 BTU 1 chiều

Điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 28.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 28.000 BTU 1 chiều APS/APO-280/GOLD THÔNG SỐ KỸ THUẬT Điện áp/tấn số/pha : 220-240/50/1 Công suất làm lạnh (Btu/h) : 9215 Điện năng tiêu thụ nhỏ nhất - lớn nhất (W) : 830 (220 - 1040) Dòng điện (A) : 3.7 Hiệu suất năng lượng CSPF : 4.78 Khử ẩm (L/h) : 0.9 Lưu…

Điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 24.000 BTU 1 chiều

Điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 24.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 24.000 BTU 1 chiều APS/APO-240/GOLD THÔNG SỐ KỸ THUẬT Điện áp/tấn số/pha: : 220-240/50/1 Công suất làm lạnh (Btu/h) : 24000 Điện năng tiêu thụ nhỏ nhất - lớn nhất (W) : 2150 (420 - 2450) Dòng điện (A) : 9.7 Hiệu suất năng lượng CSPF : 4.21 Khử ẩm (L/h) : 2.4 Lưu…

Điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 18.000 BTU 1 chiều

Điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 18.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 18.000 BTU 1 chiều APS/APO-180/GOLD THÔNG SỐ KỸ THUẬT Điện áp/tấn số/pha: : 220-240/50/1 Công suất làm lạnh (Btu/h) : 18000 Điện năng tiêu thụ nhỏ nhất - lớn nhất (W) : 1800 (500 - 1950) Dòng điện (A) : 8.1 Hiệu suất năng lượng CSPF : 4.57 Khử ẩm (L/h) : 1.8 Lưu…

Điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 12.000 BTU 1 chiều

Điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 12.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 12.000 BTU 1 chiều APS/APO-120/GOLD THÔNG SỐ KỸ THUẬT Điện áp/tấn số/pha: : 220-240/50/1 Công suất làm lạnh (Btu/h) : 12014 Điện năng tiêu thụ nhỏ nhất - lớn nhất (W) : 1320 (230 - 1350) Dòng điện (A) : 6.1 Hiệu suất năng lượng CSPF : 4.62 Khử ẩm (L/h) : 1.2 Lưu…

Điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 9.000 BTU 1 chiều

Điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 9.000 BTU 1 chiều

Thông số kỹ thuật điều hoà Sumikura INVERTER GOLD 9.000 BTU 1 chiều APS/APO-092/GOLD THÔNG SỐ KỸ THUẬT Điện áp/tấn số/pha: : 220-240/50/1 Công suất làm lạnh (Btu/h) : 9215 Điện năng tiêu thụ nhỏ nhất - lớn nhất (W) : 830 (220 - 1040) Dòng điện (A) : 3.7 Hiệu suất năng lượng CSPF : 4.78 Khử ẩm (L/h) : 0.9 Lưu…

Điều hoà treo tường Sumikura 28000 btu 1 chiều Citi

Điều hoà treo tường Sumikura 28000 btu 1 chiều Citi

Thông số kỹ thuật điều hoà Sumikura 28.000 BTU 1 chiều APS/APO-280/Citi  Ghi chú : 1. (H) Ký hiệu máy điều hoà sumikura 2 chiều (sưởi&lạnh). 2. Điều kiện đo :    - Công suất làm lạnh tương ứng với nhiệt độ phòng 27 °CDB, 19 °CWB; nhiệt độ ngoài trời 35 °CDB, chiều dài đường ống tương đương 5m.    - Công suất…

Điều hoà Sumikura treo tường 28000 btu 2 chiều Citi

Điều hoà Sumikura treo tường 28000 btu 2 chiều Citi

Thông số kỹ thuật điều hoà Sumikura 28.000 BTU 2 chiều APS/APO-H280/Citi  Ghi chú : 1. (H) Ký hiệu máy điều hoà sumikura 2 chiều (sưởi&lạnh). 2. Điều kiện đo :    - Công suất làm lạnh tương ứng với nhiệt độ phòng 27 °CDB, 19 °CWB; nhiệt độ ngoài trời 35 °CDB, chiều dài đường ống tương đương 5m.    -…

Điều hòa SUMIKURA âm trần nối ống gió 120.000 BTU 2 chiều ACS/APO-H1200

Điều hòa SUMIKURA âm trần nối ống gió 120.000 BTU 2 chiều ACS/APO-H1200

Thông số kỹ thuật điều hoà Sumikura âm trần nối ống gió 120.000 BTU 2 chiều ACS/APO-H1200 Ghi chú : 1. (H) Ký hiệu máy điều hoà sumikura 2 chiều (sưởi&lạnh). 2. Điều kiện đo :    - Công suất làm lạnh tương ứng với nhiệt độ phòng 27 °CDB, 19 °CWB; nhiệt độ ngoài trời 35 °CDB, chiều dài đường ống tương…

Điều hòa SUMIKURA âm trần nối ống gió 96.000 BTU 2 chiều ACS/APO-H960

Điều hòa SUMIKURA âm trần nối ống gió 96.000 BTU 2 chiều ACS/APO-H960

Thông số kỹ thuật điều hoà Sumikura âm trần nối ống gió 96.000 BTU 2 chiều ACS/APO-H960 Ghi chú : 1. (H) Ký hiệu máy điều hoà sumikura 2 chiều (sưởi&lạnh). 2. Điều kiện đo :    - Công suất làm lạnh tương ứng với nhiệt độ phòng 27 °CDB, 19 °CWB; nhiệt độ ngoài trời 35 °CDB, chiều dài đường ống tương…

Điều hòa SUMIKURA âm trần nối ống gió 60.000 BTU 2 chiều ACS/APO-H600

Điều hòa SUMIKURA âm trần nối ống gió 60.000 BTU 2 chiều ACS/APO-H600

Thông số kỹ thuật điều hoà Sumikura âm trần nối ống gió 60.000 BTU 2 chiều ACS/APO-H600 Ghi chú : 1. (H) Ký hiệu máy điều hoà sumikura 2 chiều (sưởi&lạnh). 2. Điều kiện đo :    - Công suất làm lạnh tương ứng với nhiệt độ phòng 27 °CDB, 19 °CWB; nhiệt độ ngoài trời 35 °CDB, chiều dài đường ống tương…

Liên hệ

[email protected] - 083.212.2222
Chúng tôi luôn sẵn sàng để tư vấn & giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

083.212.2222
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon