Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter FTHF35VAVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter FTHF35VAVMV

 Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter FTHF35VAVMV  Ghi chú: Các giá trị trên tương ứng với nguồn điện 220V, 50 Hz. Điều kiện đo lường 1. Công suất lạnh dựa trên: Nhiệt độ phòng 27°CDB, 19°CWB, nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB, chiều dài đường ống 7,5m. Công suất sưởi dựa trên: Nhiệt độ phòng…

Điều hòa Daikin 2 chiều 9000BTU inverter FTHF25VAVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều 9000BTU inverter FTHF25VAVMV

 Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin 2 chiều 9000BTU inverter FTHF25VAVMV  Ghi chú: Các giá trị trên tương ứng với nguồn điện 220V, 50 Hz. Điều kiện đo lường 1. Công suất lạnh dựa trên: Nhiệt độ phòng 27°CDB, 19°CWB, nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB, chiều dài đường ống 7,5m. Công suất sưởi dựa trên: Nhiệt độ phòng…

Điều hòa Daikin Inverter cao cấp 1 chiều 18.000 BTU FTKC50UAVMV/RKC50UAVMV

Điều hòa Daikin Inverter cao cấp 1 chiều 18.000 BTU FTKC50UAVMV/RKC50UAVMV

 Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin Inverter cao cấp 1 chiều 18.000 BTU FTKC50UAVMV/RKC50UAVMV  Ghi chú: Các giá trị trên tương ứng với nguồn điện 220V, 50 Hz. Điều kiện đo lường 1. Công suất lạnh dựa trên: Nhiệt độ phòng 27°CDB, 19°CWB, nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB, chiều dài đường ống 7,5m. Công suất sưởi dựa trên:…

Điều hòa Daikin Inverter cao cấp 1 chiều 12.000 BTU FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV

Điều hòa Daikin Inverter cao cấp 1 chiều 12.000 BTU FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV

 Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin Inverter cao cấp 1 chiều 12.000 BTU FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV  Ghi chú: Các giá trị trên tương ứng với nguồn điện 220V, 50 Hz. Điều kiện đo lường 1. Công suất lạnh dựa trên: Nhiệt độ phòng 27°CDB, 19°CWB, nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB, chiều dài đường ống 7,5m. Công suất sưởi dựa trên:…

Điều hòa Daikin Inverter cao cấp 1 chiều 9.000 BTU FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

Điều hòa Daikin Inverter cao cấp 1 chiều 9.000 BTU FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

 Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin Inverter cao cấp 1 chiều 9.000 BTU FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV  Ghi chú: Các giá trị trên tương ứng với nguồn điện 220V, 50 Hz. Điều kiện đo lường 1. Công suất lạnh dựa trên: Nhiệt độ phòng 27°CDB, 19°CWB, nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB, chiều dài đường ống 7,5m. Công suất sưởi dựa trên:…

Điều hòa Daikin Inverter 1 chiều 12.000 BTU FTKA35VAVMV/RKA35VAVMV

Điều hòa Daikin Inverter 1 chiều 12.000 BTU FTKA35VAVMV/RKA35VAVMV

 Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin Inverter 1 chiều 12.000 BTU FTKA35VAVMV/RKA35VAVMV Ghi chú: Các giá trị trên tương ứng với nguồn điện 220V, 50 Hz. Điều kiện đo lường 1. Công suất lạnh dựa trên: Nhiệt độ phòng 27°CDB, 19°CWB, nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB, chiều dài đường ống 7,5m. Công suất sưởi dựa trên: Nhiệt độ…

Điều hòa Daikin Inverter 1 chiều 9.000 BTU FTKA25VAVMV/RKA25VAVMV

Điều hòa Daikin Inverter 1 chiều 9.000 BTU FTKA25VAVMV/RKA25VAVMV

 Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin Inverter 1 chiều 9.000 BTU FTKA25VAVMV/RKA25VAVMV Ghi chú: Các giá trị trên tương ứng với nguồn điện 220V, 50 Hz. Điều kiện đo lường 1. Công suất lạnh dựa trên: Nhiệt độ phòng 27°CDB, 19°CWB, nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB, chiều dài đường ống 7,5m. Công suất sưởi dựa trên: Nhiệt độ…

Điều Hòa Daikin 18000Btu 1 Chiều FTF50UV1V/RF50UV1V

Điều Hòa Daikin 18000Btu 1 Chiều FTF50UV1V/RF50UV1V

Thông số kỹ thuật điều hòa dân dụng daikin 1 chiều 18.000BTU (FTF50UV1V/RF50UV1V): Tính năng Không Inverter Gas (Môi chất lạnh) R32 Xuất xứ Thái Lan Công suất lạnh (BTU) 9 Công suất lạnh (KW) 2.72 Điện nguồn 1 pha, 220-240V, 50Hz COP (Làm lạnh) 4.81 Khối lượng dàn lạnh (Kg) 8 Kích thước dàn lạnh (mm)(Cao x Rộng x Dày)…

Điều Hòa Daikin 12000Btu 1 Chiều FTF35UV1V/RF35UV1V

Điều Hòa Daikin 12000Btu 1 Chiều FTF35UV1V/RF35UV1V

Thông số kỹ thuật điều hòa dân dụng daikin 1 chiều 12.000BTU (FTF35UV1V/RF35UV1V): Tính năng Không Inverter Gas (Môi chất lạnh) R32 Xuất xứ Thái Lan Công suất lạnh (BTU) 9 Công suất lạnh (KW) 2.72 Điện nguồn 1 pha, 220-240V, 50Hz COP (Làm lạnh) 4.81 Khối lượng dàn lạnh (Kg) 8 Kích thước dàn lạnh (mm)(Cao x Rộng x Dày)…

Điều Hòa Daikin 9000Btu 1 Chiều FTF25UV1V/RF25UV1V

Điều Hòa Daikin 9000Btu 1 Chiều FTF25UV1V/RF25UV1V

Thông số kỹ thuật điều hòa dân dụng daikin 1 chiều 9.000BTU (FTF25UV1V/RF25UNV1V): Tính năng Không Inverter Gas (Môi chất lạnh) R32 Xuất xứ Thái Lan Công suất lạnh (BTU) 9 Công suất lạnh (KW) 2.72 Điện nguồn 1 pha, 220-240V, 50Hz COP (Làm lạnh) 4.81 Khối lượng dàn lạnh (Kg) 8 Kích thước dàn lạnh (mm)(Cao x Rộng x Dày)…

Âm trần nối ống gió Daikin 48.000 BTU 1 chiều FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Âm trần nối ống gió Daikin 48.000 BTU 1 chiều FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần nối ống gió áp suất trung bình Daikin 48.000 BTU 1 chiều FDMNQ48MV1/RNQ48MY1 Lưu ý: *1 Công suất làm lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 27°CDB, 19.0°CWB; nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB và chiều dài đường ống tương đương 7.5 m (nằm ngang). *2 Công suất là…

Âm trần nối ống gió Daikin 42.000 BTU 1 chiều FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Âm trần nối ống gió Daikin 42.000 BTU 1 chiều FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần nối ống gió áp suất trung bình Daikin 42.000 BTU 1 chiều FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 Lưu ý: *1 Công suất làm lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 27°CDB, 19.0°CWB; nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB và chiều dài đường ống tương đương 7.5 m (nằm ngang). *2 Công suất là…

Âm trần nối ống gió Daikin 36.000 BTU 1 chiều FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Âm trần nối ống gió Daikin 36.000 BTU 1 chiều FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần nối ống gió áp suất trung bình Daikin 36.000 BTU 1 chiều FDMNQ36MV1/RNQ36MV1 Lưu ý: *1 Công suất làm lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 27°CDB, 19.0°CWB; nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB và chiều dài đường ống tương đương 7.5 m (nằm ngang). *2 Công suất là…

Âm trần nối ống gió Daikin 30.000 BTU 1 chiều FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

Âm trần nối ống gió Daikin 30.000 BTU 1 chiều FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần nối ống gió áp suất trung bình Daikin 30.000 BTU 1 chiều FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 Lưu ý: *1 Công suất làm lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 27°CDB, 19.0°CWB; nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB và chiều dài đường ống tương đương 7.5 m (nằm ngang). *2 Công suất là…

Âm trần nối ống gió Daikin 26.000 BTU 1 chiều FDMNQ26MV1/RNQ26MV1

Âm trần nối ống gió Daikin 26.000 BTU 1 chiều FDMNQ26MV1/RNQ26MV1

Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần nối ống gió áp suất trung bình Daikin 26.000 BTU 1 chiều FDMNQ26MV1/RNQ26MV1 Lưu ý: *1 Công suất làm lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 27°CDB, 19.0°CWB; nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB và chiều dài đường ống tương đương 7.5 m (nằm ngang). *2 Công suất là…

Liên hệ

[email protected] - 083.212.2222
Chúng tôi luôn sẵn sàng để tư vấn & giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

083.212.2222
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon